Enerji Kimlik Belgesi

EKB – Enerji Kimlik Belgesi

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Daha basit bir ifade ile buzdolapları, çamaşır makineleri gibi beyaz eşyalardaki ya da klimalardaki enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için de geçerlidir. Bu sınıflandırmalar A’dan G’ye kadar yapılmıştır. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtmektedir. Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye Enerji Kimlik Belgesi ya da kısaca EKB denilmektedir.

Yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşaa edilmelidir. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskan ruhsatı alamamaktadır.

Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yoktur. Mevcut binalar halihazırdaki ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir.

“Enerji Kimlik Belgesi” uygulaması için Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin Geçici 4. maddesinin birinci fıkrası gereğince 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmektedir.

Bu tanıma istinaden 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların (yeni binalar), yapı kullanma izin belgesi (iskan ruhsatı) alınması aşamasında Enerji Kimlik Belgesini ilgili idareye (belediye) sunması gerekmektedir. Aksi takdirde, yapı kullanma izin belgesi kanunen verilmemektedir.

Mevcut binalar ve 1 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir. Kısaca, mevcut binalar kanunen 2 Mayıs 2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır.

Enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve meslek odalarından alınmış SMM belgesine sahip mühendisler veya mimarlar ya da bünyesinde bu vasıflara haiz mühendis veya mimar bulunduran tüzel kişiler yeni yapılacak olan binalara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) vermeye Yetkili Kuruluş sayılır.

Bünyesinde EKB Uzmanı mühendis veya mimar bulunduran Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimlilik Danışmanlık (EVD) Şirketleri, mevcut binalara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) vermeye Yetkili Kuruluş sayılır.

enerjikimlikbelgesi.com, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimlilik Danışmanlık (EVD) Şirketi olan BES Enerji Danışmanlık bünyesindeki EKB Uzmanları ve SMM belgesine sahip mühendisler vasıtasıyla hem mevcut hem yeni binalar için Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenleme hizmetleri sunmaktadır.

Eko ısı yalıtım kredisi

Bu aralar televizyonlarda sıkça dönen Şekerbank reklam filmini izlemeyen kalmamıştır. Enerjide dışa bağımlı olduğumuz için mümkün olduğunca enerji tasarrufu ve yalıtım yapmaya teşvik eden Şekerbank kredi servisi, ısı yalıtımı, bina yalıtımı gibi bütün hizmetler için Şekerbank ihtiyaç kredisi ve Şekerbank konut kredisi ortak ürünü sayabileceğimiz Şekerbank Eko Krediseçeneği, yalıtım yaptırmak isteyenler için en uygun kredi seçeneklerinden birisi.

Kredi Faizlerinde % 50 İndirim

Şekerbank Eko Kredienerji tasarrufu teşviki amacıyla farklı seçenekler içerisinde ister apartman yönetimi, ister bireysel ya da ticari amaçla olsun, herkesin yalıtım masraflarını karşılamak amacıyla Türkiye’nin önde gelen yalıtım, inşaat ve boya firmalarıyla işbirliği içinde sunduğu bir Şekerbank kredi paketidir.

Şekerbank Eko Kredi seçeneklerini ve faiz oranlarını şöyle sıralayabiliriz:

  • Apartman yönetimi ve site yönetimi kredi seçenekleri için 60 ay vade aralığına ve 8 ay vadeye kadar % 0 faiz oranı ile, sigorta zorunluluğu olmadan sıfır ücret ve masrafsız Eko Kredi
  • Bireysel yalıtım masraflarında 3-60 ay arası % 0,88 faiz oranı ve tamamen masrafsız Eko Kredi
  • Ticari yalıtım masraflarında 2 yıla kadar ödemesiz ve 8 yıla varan vade seçeneklerle Eko Kredi
  • Tarım ile uğraşanlar için 60 aya varan vadelerse Eko Kredi seçenekleri mevcut.
  • Şekerbank kredi seçenekleri ile birlikte her türlü ihtiyacınıza tüm bankalar tarafından sunulan kredi seçeneklerini bir arada görmek ve size en uygun kredi seçeneğine güvenle, kolayca ulaşabilmek için akdenizboyayapi.com ihtiyaç kredisi hesaplamave konut kredisi hesaplama sayfaları hizmetinizde.

Bina yöneticilerinin dikkatine

Isı Yalıtım Mantolama Kanunu ; 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı yönetmeliğine göre  1 Ocak 2011'tarihi itibari ile 50 m² üzeri inşaat alanına sahip tüm binalarda Enerji Kimlik Belgesi çıkarılması zorunlu hale gelmiştir. Enerji Kimlik Belgesinin çıkartılmaması da yeni pek çok yaptırım ve maddi külfeti beraberinde getirerek, ısı yalıtımını zorunlu hale getirmiştir.

Mantolama Yasası ile 1000 metrekarenin üzerindeki binalarda Enerji Kimlik Belgesi alınması zorunlu kılınıyor. Yeni binalara inşaat izni verilirken de Enerji Kimlik Belgesi şartı aranıyor. Mantolama yasası kapsamında uygulama, yeni binalarda hemen başlarken, mevcut binaların ise 2 Mayıs 2017’ye kadar Enerji Kimlik Belgesi'ni alması gerekiyor.

2017’den sonra bina alım satımında Enerji Kimlik Belgesi zorunlu oluyor. Merkezi ısınma sistemiyle ısınmayan bin metrekarenin üzerindeki mevcut binaların, merkezi ısıtma sistemine geçmeye mecbur olmadığını da belirtelim.

Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş olan binalarda mantolama kararı alabilmek için KMK  hükümlerine uymak gerekir aksi takdirde alınan kararın hukuken takibinde zorluk çekilir.

Bu husus KMK madde 42 de düzenlenmiştir.Yasaya göre ısı yalıtımı hakkındaki kararın geçerli olabilmesi için sayı ve arsa payı çoğunluğun oyu gereklidir. Basit bir anlatımla 100 daireli bir apartmanda 51 oy yeterlidir, diyebiliriz.Ancak tüm dairelerin arsa sayımında bu formül doğrudur. Arsa payları farklı ise toplamını ikiye bölüp +1 ekleriz.Yine bir kişinin birden fazla dairesi varsa kaç dairesi olursa olsun o kişiyi 1 kişi olarak kabul edip hesabı ona göre yapmalıyız. Vekaleten oy kullanımında da bazı özellikler vardır: bir kişi oy sayısının yüzde 5 inden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak 40 ve daha az bağımsız bölüm bulunan taşınmazlarda 1 kişi en çok 2 kişiye vekalet edebilir. Mantolama kararı verildiğinde yapılacak giderler arsa payına veya her kişiye eşit olarak paylaşılır

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Madde 7 F/1/d Enerji Kimlik Belgesini zorunluluk haline getirip, uygulamaya ilişkin usûl ve esasları Binalarda Enerji Performansı yönetmeliğine bırakmıştır.

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Madde 7 F/1/d Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmeliğe göre hazırlanan yapı projeleri kapsamında enerji kimlik belgesi düzenlenir. Enerji kimlik belgesinde binanın enerji ihtiyacı, yalıtım özellikleri, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ve binanın enerji tüketim sınıflandırması ile ilgili bilgiler asgarî olarak bulundurulur. Belgede bulundurulması gereken diğer bilgiler ile belgenin yenilenmesine ve mevcut binalar da dâhil olmak üzere uygulamaya ilişkin usûl ve esaslar, Bakanlık ile müştereken hazırlanarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.

Ödeme Seçenekleri

Yalıtım kredi alın uzun uzun, rahat rahat ödeyin.

Peşinatsız - Vade farksız - Ara ödemesiz Senet ile Elden Ödeyin

 12 Ay-15 Ay-24 Ay-36 Ay Kefilsiz Peşinatsız Eko Kredi İle mantolama yapılır

Renklerin anlamları

Zengin ve Zeki Sarı

Sarı güneş ışığının ve altının rengidir; varlığı, yaşamı, zekayı, arzuları ve ruhsal gelişimi simgeler... 

Büyük yaratıcıların, idealistlerin ve bilim adamlarının genellikle favori rengi sarıdır. Sarının insan psikolojisi üzerindeki pozitif etkileri bilinmektedir; sarı güneşin rengidir ve onu simgeler, güneşin parlaklığı ve kişinin yaşamının parlaklığı arasında güçlü bir bağ kurar. Sarı, kişilerin öz güvenlerini doğru orantıda etkilediği gibi, yazı ve sıcağı anımsatan, insanlara mutluluk veren bir renktir.

Parlaklığıyla dikkat çekici olduğu kadar, sarı, geçiciliğin de simge rengidir. Bu yüzden dünyadaki taksilerin ortak rengi sarıdır. 

Pozitif etkileri çoğunlukta olmasına rağmen, koyu sarı kıskançlığın ve ihanetin rengi olarak’da bilinir.

Cesur, Enerjik, Tutkulu Kırmızı

Aşkın, öfkenin, arzunun ve tehlikenin simge rengidir. 

Kırmızı çok sevilen, çok dikkat çeken ve çok sık kullanılan bir renktir. İnsan psikolojisi üzerinde canlandırıcı, heyecan verici ve kışkırtıcı bir etkisi vardır.Bazı çalışmalar, kırmızı rengin yoğun olduğu ortamlarda insan vücudundaki enerjinin %10’unun harekete geçtiğini savunur.

Kırmızı, mutluluğu temsil eder ve iştah açar. Bu yüzden gıda firmalarının oldukça sık kullandıkları bir renktir.  

Kırmızı renk kan basıncını yani tansiyonu etkiler, ayrıca uyarı ve tehlike işareti olarak da kullanılır. 

Pembe renk ise ortama ve kişilere çocuksu bir hava katar, özellikle kız çocuklarının ortak rengidir. Şirinliği ve uyumu simgeler, insanları neşelendirir ve rahatlatır.  

Nazik, Dingin ve Huzurlu Mavi 

Mavi, gökyüzü ve denizin simge rengidir ve onlar gibi insan psikolojisi üzerinde rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. 

 Mavinin değişik tonları farklı etkiler yaratır; koyu maviler örneğin çivit ve gece mavisi yatıştırıcı, açık mavi huzur vericidir, duygusallığı ve duyarlılığı ortaya çıkarabilir, deniz mavisi ise düzen ve disiplini temsil eder.  

Mavi inceliğin ve nezaketin rengidir. Yaratıcılığı, hayalciliği, ciddiyeti, güvenilirliği ve idealizmi beraberinde getirir. Bulunduğunuz ortamın mavi renkte olması size soğukkanlılık, olgunluk ve pozitif atmosfer getirir.

 Koyu mavi ve lacivert ise sonsuzluğu, otoriteyi simgeler. Bu yüzden, iş adamlarının ve firmaların sık olarak tercih ettiği bir renktir.

Seçilmişlerin Rengi Mistik Mor

İmparatorların ve olağanüstü güçleri olduğuna inanılan din adamlarının rengi olan mor, yüceliği, gücü ve lüksü temsil eder.   

Mor, renk spektrumunun 7. ve son rengidir, bu yüzden özel bir renktir ve genellikle farklı ve bireysel bir stili yansıtır. Kendine güvenin ve egonun rengi olan mor, tarih boyunca ihtişam ve lüksün son basamağı olarak kullanılmıştır. Morun kullanımı mistik bir yücelik getirir ve metafizik gücü simgeleştirir. Astrolojinin ve alternatif bilimlerin temsili rengidir. Konsantrasyonu arttırır ve böylece meditasyon için de uygun bir ortam sağlar.  

Eflatun seçilmiş ve mükemmelliyetçi bir renktir, seçilmişler içindir. Zeka düzeyinizi arttırır.

Tarih, yüksek sınıfların, saray mensuplarının daima morla bezendiklerini kaydeder. Nevrotik duyguları açığa çıkardığından, bilinçaltında insanları korkuttuğu saptanmıştır.

Turuncuyla Yeniden Doğun  

Turuncu bir günbatımının ışığında yenilenin! Turuncu, güneşin renklerinden biridir ve enerjiyle doludur. 

Turuncu yeniden doğuşun ve yeni başlangıçların simge rengidir. Maddi olmayan ancak manevi zenginliği temsil eder. İçinde barındırdığı enerjiyi insanlara yansıtır ve paranoya ve depresyon gibi psikolojik bozuklukların tedavisinde kullanılabilir.

Duvarınızdaki turuncu renk size güneşi hissettirir, sıcak bir ortam yaratır ve içinizi enerjiyle dolduran bir terapi halini alır.  

Enerji ile ilgili bir çok materyal ve eylem de turuncu renkle belirtilir.  

Siyah renk, kişinin hayatında oldukça etkilidir. Siyah yanlızlığın, gizemin ve dengenin rengidir.

Siyah uç bir renktir ve marjinaldir. Gücü, özgüveni, disiplini ve kudreti simgeler. Bunun yanısıra, siyah özellikle ölümün ve matemin rengidir, tarih boyunca ölüm korkusunu simgelemiştir.    

Bunların yanısıra siyahın kullanılmasının insan üzerinde olumlu etkileri de vardır, bunlardan biri arka fonda kullanılan siyah regin konsantrasyonu arttırmasıdır. 

Siyaha yakın bir renk olan gri ise kaçışı, içe kapanıklığı ve karamsarlığı simgeler. 

Beyaz tüm renklerin bütünüdür ve içinde her renkten farklı anlamlar ve güçler taşır.

Geleneksel olarak beyaz, saflığı, temizliği ve el değmemişliği simgeler. Gelin odalarının beyaz olmaları saflığın ve bakireliğin göstergesi olduğu kadar, yeni başlangıçların da göstergesidir.

Ayrıca, uzmanlar beyazın istikrarın ve devamlılığın rengi olduğunu da belirtmektedirler.

Beyazı yaşamında sıkça kullanan kişiler, dışarıya saflıklarını, deneyimsizliklerini, çocuksuluklarını ve en önemlisi temiz olduklarını yansıtırlar.